TV komode

Tv komode su pored garnitura za sedenje postale centralni deo dnevnog boravka oko koga se okuplja cela porodica, pa je važno uklopiti ih sa ostalim elementima u prostoriji. Mogu biti izraðene od razlièitih materijala, drveta, metala, stakla, u visokom sjaju, sa dodatnim policama, fiokama, vratancima, mogu biti stilski razlièite, od klasiènih do modernih. Potrebno je da komoda bude dovoljno velika da ba nju može da se smesti TV, a ukoliko je u okviru komode i dodatni prostor, možete smestiti i druge tehnièke ureðaje, kolekciju filmova, knjige ili neki ukrasni predmet.